Politica de confidențialitate

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  1. Cine suntem:

SC Stream Networks SRL (”Stream Networks”) cu sediul în București, Str. Ing. Teodoru nr. 45, cod 050171, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/8076/1997, Codul Unic de Inregistrare RO 9911870.

În sensul prevederilor GDPR1 dumnevoastră aveți calitatea de persoană vizată, iar datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate ca urmare a faptului că ați contactat Stream Networks prin mijloacele de comunicare electronică puse la dispoziție pe site-ul nostru web (www.streamnetworks.ro)sau pentru că ați ales să faceți cumpărături din magazinul nostru online (www.shop.streamnetworks.ro ) sau pentru că ați optat pentru a primi informările noastre periodice (newsletter).

Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE

2. Ce date prelucrăm

  1. Nume și prenumele, adresa de poștă electronică, numărul de telefon, adresa de livrare și orice alte date pe care dumneavoastră alegeți să ni le furnizați în una sau mai multe dintre situațiile următoare:
  • Când accesați formularul de contact de pe site-ul nostru web (www.streamnetworks.ro),
  • Când transmiteți e-mail-uri pe adresele de email puse la dispoziție pe site-ul nostru (contact@stream-networks.ro , vanzari@stream-networks.ro),
  • Într-o conversație telefonică cu persoanele de contact afișate pe site,
  • Când utilizați formularul de abonare la newsletter
  • La momentul creării contului pe site-ul nostru
  • Când efectuați cumpărături din magazinul nostru online (www.shop.streamnetworks.ro ).

3. Cum le prelucrăm și pentru ce scop

Primim datele transmise de dumneavoastră și le înregistrăm în sistemele noastre electronice. Le păstrăm în aceste sisteme pentru a vă contacta telefonic sau prin intermediul poștei electronice în scopul de a vă răspunde la solicitările adresate Stream Networks.

Daca v-ați abonat la newsletterul nostru periodic, utilizăm adresa dumneavoastră de poștă electronică pentru a vi-l transmite.

Dacă v-ați creat cont pe site-ul nostru, vă utilizăm datele pentru crearea contului și pentru administrarea acestuia.

Dacă ați cumpărat din magazinul nostru online, vă solicităm datele cerute de lege pentru a vă emite factura și datele necesare transmiterii produselor cumpărate la adresa dorită.

Temeiul juridic al acestor prelucrări îl reprezintă prevederile art.6 alin.1 lit. b) din GDPR, respectiv pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau acțiuni efectuate în vederea încheierii unui contract la care dumneavoastră ați putea fi parte.

Stream Networks nu prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în procese decizionale automatizate și nici nu le folosește pentru a crea profiluri, în accepțiunea dată acestor termeni de către GDPR.

Stream Networks prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal exclusiv pe teritoriul României.

4. Cât timp le păstrăm

În cazul datelor transmise de dumneavoastră pe unul din canalele menționate mai sus pentru diverse solicitări, le păstrăm 90 de zile după data la care am răspuns solicitării respective.

În cazul adresei de mail utilizate pentru a vă transmite newsletter-ul, o păstrăm atâta timp cât va exista acest mijloc de informare (transmiterea periodică de newsletter-e) sau până când vă exprimați dorința de a renunța la acesta, oricare dintre aceste momente survine primul.

Păstrăm datelor necesare deschiderii contului pe site-ul nostru pentru încă 90 de zile după ce l-ați închis.

Păstrăm datele de facturare, conform cerințelor legale.

Datele necesare transmiterii produselor furnizate prin intermediul contului online se păstrează pentru încă 90 zile după ce ați închis contul. În cazul în care ni le-ați transmis pe un alt canal (e-mail, telefon etc) se vor păstra pentru încă 90 zile după data livrării produselor.

În situația în care datele dumneavoastră cu caracter personal ne sunt transmise prin solicitări pentru care legea prevede perioade minime de păstrare și/sau arhivare, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate de Stream Networks pe durata prevăzută de lege.

În cazul în care pe perioada păstrării datelor dumneavoastră cu caracter personal intervin modificări de ordin legislativ care vor impune modificarea perioadelor precizate mai sus, Stream Networks va adapta aceste perioade conform cerințelor legale.

5. Cui mai transmitem datele

Stream Networks nu transmite datele dumneavoastră unor alte persoane fizice sau juridice din afara companiei. Cu toate acestea datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate, cu respectarea cerințelor legale, de către auditori sau instituții și autorități cu competențe legale de verificare a activității noastre.

6. Ce drepturi aveți referitor la aceste date

Vă informăm că, potrivit art.12-22 din GDPR, aveţi următoarele drepturi:

i. dreptul la informare şi de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;

ii. dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră;

iii. dreptul de a fi uitat/dreptul la ştergerea datelor;

iv. dreptul la restricţionarea prelucrării;

v. dreptul la portabilitatea datelor;

vi. dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, în cazul prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu art.6 alin.1 lit.e) sau lit.f) din GDPR, respectiv pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul, respectiv în scopul intereselor legitime;

vii. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, ceea ce înseamnă dreptul de a solicita şi de a obţine retragerea, anularea şi reconsiderarea oricărei decizii care produce efecte juridice asupra dumneavoastră, adoptată exclusiv în baza unei operaţiuni de prelucrare a datelor personale prin mijloace automatizate;

viii. dreptul de a sesiza Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau orice instanţe competente.

7. Alte aspecte

Stream Networks prelucrează datele dumneavoastră în condiții de legitimitate, implementând măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform art. 25 şi 32 din GDPR.

Pentru aspectele referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți contacta la adresa de poștă electronică contact@stream-networks.ro, precum și prin formularul de contact disponibil pe website-ul nostru, www.streamnetworks.ro .

  1. Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE ↩︎