Termeni și condiții

I. În secțiunea de mai jos sunt prezentate termenii și conditiile generale conform cărora Stream Networks permite accesarea și folosirea site-ului www.streamnetworks.ro de către utilizatori. Toți utilizatorii site-ului www.streamnetworks.ro se obligă să respecte termenii și conditiile generale de mai jos pentru utilizarea Site-ului. Utilizarea Site-ului implică acceptarea necondiționată a acestor termenii și condiții generale. Dacă nu sunteți de acord cu prezentele Condiții Generale vă rugăm să nu continuați accesarea Site-ului.

II. În cuprinsul prezentului document, următorii termeni folosiți vor avea înțelesurile specificate mai jos:

Stream Networks – SC Stream Networks SRL cu sediul în București, Str. Ing. Teodoru, nr. 45, cod 050171, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/8076/1997, Codul Unic de Inregistrare RO 9911870;

Utilizator – persoana care accesează și/sau utilizează Site-ul www.streamnetworks.ro;

Site – site-ul Internet aparținând Stream Networks care se află la adresa www.streamnetworks.ro.

III. Informațiile publicate pe Site sunt atât de interes general, despre Stream Networks și partenerii săi, produsele și serviciile oferite de Stream Networks, cât și alte informații considerate utile pentru potențialii Utilizatori. Informațiile din Site sunt, în general, actualizate periodic astfel încât corectitudinea și acuratețea lor să fie conforme realității. Totuși, prețurile produselor prezentate în Site sunt doar informative și pot suferi modificări neanunțate. Promoțiile prezentate pe Site sunt valabile în perioada de timp menționată sau în limitele stocurilor disponibile. Caracteristicile tehnice ale produselor prezentate în Site sunt preluate direct de la producători. Stream Networks nu își asumă astfel responsabilitatea pentru potențiale erori care aparțin producătorului. Stream Networks nu garantează asupra actualității informațiilor prezentate pe Site în orice moment. De asemenea, Stream Networks nu garantează că Site-ul nu va conține anumite erori. Stream Networks, însă, nu răspunde pentru eventuale prejudicii suferite de utilizatori urmare a unor decizii bazate pe orice informație furnizată prin intermediul Site-ului. În limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Stream Networks își declină răspunderea pentru orice situație neplăcută cauzată de potențiale erori de software sau defecțiuni tehnice apărute la server. În limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Stream Networks își declină răspunderea pentru orice potențială pagubă suferită de către Utilizator, care rezultă sau provine în orice mod din utilizarea sau accesarea Site-ului. Stream Networks nu garantează în nici un fel calitatea Site-ului din punct de vedere tehnic și funcțional și nici lipsa virușilor pe Site. În limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Stream Networks nu va putea fi făcută răspunzătoare în niciun fel, pentru niciun fel de daune, directe sau indirecte, suferite sau invocate de utilizatori provenind din disfuncționalități ale Site-ului. Stream Networks își rezervă dreptul de a completa sau de a face modificări în ceea ce privește Site-ul (conținut, structură, etc.), inclusiv în cea ce privește prezenții termeni și condiții, fără a anunța în prealabil Utilizatorii asupra acestui fapt. Aceste modificări vor fi aduse la cunoștință Utilizatorului prin afișare pe Site. Accesarea și continuarea folosirii informațiilor și serviciilor de către Utilizator după modificările efectuate și afișate de către Stream Networks, reprezintă luarea la cunoștință și acceptul implicit al Utilizatorului cu privire la acestea. Stream Networks își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă. Stream Networks nu este răspunzător față de Utilizatori pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

IV. Stream Networks deține drepturile în ceea ce privește Site-ul, incluzând fără limitare designul și conținutul acestuia, iar Utilizatorul are obligația de a respecta toate aceste drepturi conform legislației în vigoare.

V. Accesarea și utilizarea Site-ului se face pe proprie răspundere, iar Utilizatorul înțelege și este de acord să folosească Site-ul numai în scopuri legale. Este strict interzis(ă) pentru Utilizator:

a. vicierea, modificarea, transmiterea, republicarea, reproducerea, transferul sau vânzarea oricărui tip de informație obținută de pe sau prin intermediul Site-ului;

b. folosirea informațiilor din Site pentru a trimite sau a primi materiale care contravin dispozițiilor legale în vigoare sau au un conținut abuziv, obscen, denigrator, jignitor, amenințător, care încalcă drepturile de proprietate intelectuală, propovăduiesc ura, discriminarea etnică, rasială, sexuală sau un conținut ofensator în orice alt mod;

c. încercarea de fraudare și/ sau afectare a activității și prezenței complete și actualizate a Site-ului pe internet; Utilizatorii care atentează la și/sau afectează securitatea Site-ului, serverului de fișiere, sistemelor sau rețelelor pot fi acționați în instanță;

d. reproducerea, distribuirea, comercializarea, închirierea, împrumutul, comunicarea, radiodifuzarea, copierea, modificarea, afișarea, transmiterea, publicarea, în orice formă a conținutului și graficii Site-ului, crearea unor materiale derivate folosind conținutul și forma Site-ului;

e. copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest site; încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop; încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua Stream Networks sau accesarea fără autorizație a oricăror servere sau servicii din rețeaua Stream Netwoks care nu sunt publice; încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua Stream Networks prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS/DDOS”; folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri sau pentru orice alt scop fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

Utilizatorul răspunde pentru confidențialitatea asupra username-ului și parolei de acces proprii, create de el pentru Stream Networks Online. Stream Networks Online va permite accesul la Contul meu oricui oferă combinația corectă și validă de username și parolă. Dacă Utilizatorul consideră că a dezvăluit accidental aceste date unui terț și poate fi prejudiciat, trebuie să înștiinteze imediat Stream Networks în scris. Stream Networks nu răspunde pentru nici o pierdere suferită de Utilizator ca urmare a acestui fapt.

VI. Prin accesarea site-ului și în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare Utilizatorul înțelege că Stream Networks colectează și prelucrează date cu caracter personal în scopul prestării/furnizării și /sau comercializării oricăror servicii și/sau produse și/sau în orice scopuri permise de reglementările legale în vigoare, incluzând fără limitare în scopul furnizării serviciilor sau produselor Stream Networks prezentate pe Site, incluzând: procesarea comenzilor sau cererilor utilizatorului, facturarea, recuperarea debitelor, soluționarea cererilor și a reclamațiilor, prevenirea/depistarea fraudelor.

Pentru mai multe detalii despre datele prelucrate, scopurile și temeiurile de prelucrare, dar si pentru prezentarea drepturilor sale, Utilizatorul poate consulta Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal este afișată aici .

VII Site-ul utilizează doar fișiere de tip cookies de sesiune . Acestea nu utilizează date cu caracter personal și sunt necesare pentru a vă permite navigarea printre paginile site-ului.

Site-urile ale căror referințe sau hyperlinkuri se regăsesc pe site-ul  Stream Network au propriile politici de utilizare a fișierelor de tip cookies.


VII. Orice eventual litigiu în legătură cu acest site și/sau cu termenii și condițiile generale de utilizare este de competența instanțelor de drept comun din România și va fi interpretat și soluționat în concordanță cu legile României.