Termeni și condiții


I. În secțiunea de mai jos sunt prezentate termenii și conditiile  generale conform cărora Stream Networks permite accesarea și folosirea site-ului www.streamnetworks.ro de către utilizatori. Toți utilizatorii site-ului www.streamnetworks.ro se obligă să respecte termenii  și conditiile generale de mai jos pentru utilizarea Site-ului. Utilizarea Site-ului implică acceptarea necondiționată a acestor termenii  și condiții generale. Dacă nu sunteți de acord cu prezentele Condiții Generale vă rugăm să nu continuați accesarea Site-ului.

 

II. În cuprinsul prezentului document, următorii termeni folosiți vor avea înțelesurile specificate mai jos:

Stream Networks - SC Stream Networks SRL cu sediul în București, Str. Ing. Teodoru nr. 45, cod 050171, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/8076/1997, Codul Unic de Inregistrare RO 9911870;

Utilizator - persoana care accesează și/sau utilizează Site-ul www.streamnetworks.ro;

Site - site-ul Internet apartinand Stream Networks care se afla la adresa www.streamnetworks.ro

 

III. Informațiile publicate pe Site sunt atât de interes general, despre Stream Networks și partenerii săi, produsele  și serviciile oferite de Stream Networks, cât și alte informații considerate utile pentru potențialii Utilizatori. Informațiile din Site sunt, în general, actualizate periodic astfel încât corectitudinea și acuratețea lor să fie conforme realității.Totuși, prețurile produselor prezentate în Site sunt doar informative și pot suferi modificări neanunțate. Promoțiile prezentate pe Site sunt valabile în perioada de timp menționată sau în limitele stocurilor disponibile. Caracteristicile tehnice ale produselor prezentate în Site sunt preluate direct de la producători. Stream Networks nu își asumă astfel responsabilitatea pentru potențiale erori care aparțin producătorului. Stream Networks nu garantează asupra actualității informațiilor prezentate pe Site în orice moment. De asemenea, Stream Networks nu garantează că Site-ul nu va conține anumite erori. Stream Networks însă nu răspunde pentru eventuale prejudicii suferite de utilizatori urmare a unor decizii bazate pe orice informație furnizată prin intermediul Site-ului. În limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Stream Networks își declină răspunderea pentru orice situație neplăcută cauzată de potențiale erori de software sau defecțiuni tehnice apărute la server. În limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Stream Networks își declină răspunderea pentru orice potențială pagubă suferită de către Utilizator, care rezultă sau provine în orice mod din utilizarea sau accesarea Site-ului. Stream Networks nu garantează în nici un fel calitatea Site-ului din punct de vedere tehnic și funcțional precum și lipsa virușilor care ar putea exista pe Site. În limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Stream Networks nu va putea fi făcut răspunzător în niciun fel pentru niciun fel de daune directe sau indirecte suferite sau invocate de utilizatori provenind din disfuncționalități ale Site-ului. Stream Networks își rezervă dreptul de a completa sau de a face modificări în ceea ce privește Site-ul (conținut, structură, etc.), inclusiv în cea ce privește prezenții termeni și condiții, fără a anunța în prealabil Utilizatorii asupra acestui fapt. Aceste modificări vor fi aduse la cunoștință Utilizatorului prin afișare pe Site. Accesarea și continuarea folosirii informațiilor și serviciilor de către Utilizator după modificările efectuate și afișate de către Stream Networks, reprezintă luarea la cunoștință și acceptul implicit al Utilizatorului  cu privire la acestea. Stream Networks își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă. Stream Networks nu este răspunzător față de utilizator pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

 

IV. Stream Networks deține drepturile în ceea ce privește  Site-ul, incluzând fără limitare  designul și conținutul acestuia, iar Utilizatorul are obligația de a respecta toate aceste drepturi conform legislației în vigoare.

 

V. Accesarea și utilizarea Site-ului se face pe proprie răspundere, iar Utilizatorul înțelege și este de acord să folosească numai în scopuri legale. Este strict interzis(ă) pentru Utilizator:

a. vicierea, modificarea, transmiterea, republicarea, reproducerea, transferul sau vânzarea oricărui tip de informație obținută de pe sau prin intermediul Site-ului;

b. folosirea informațiilor din Site pentru a trimite sau a primi materiale care contravin dispozițiilor legale în vigoare sau au un conținut abuziv, obscen, denigrator, jignitor, amenințător, care încalcă drepturile de proprietate intelectuală, propovăduiesc ura, discriminarea etnică, rasială, sexuală sau ofensator în orice alt mod;

c. încercarea de fraudare și/ sau afectare a activității și prezentei complete și actualizate a Site-ului pe internet; Utilizatorii care atentează și/sau sparg la securitatea Site-ului, serverului de locație, sistemelor sau rețelelor pot fi acționați în instanță;

d. reproducerea, distribuirea, comercializarea, închirierea, împrumutul, comunicarea, radiodifuzarea, copierea, modificarea, afișarea, transmiterea, publicarea, în orice formă a conținutului și graficii Site-ului, crearea unor materiale derivate folosind conținutul și forma Site-ului;

e. copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest site; încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop; încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua Stream Networks sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua Stream Netwoks care nu sunt publice, fără autorizație; încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua Stream Networks prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”; folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri sau pentru orice alt scop fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

Utilizatorul răspunde pentru confidențialitatea asupra username-ului și parolei de acces proprii, create de el pentru Stream Networks Online. Stream Networks Online va permite accesul la Contul meu oricui oferă combinația corectă și validă a username-ului și parolei. Dacă Utilizatorul consideră că a dezvăluit accidental aceste date unui terț și poate fi prejudiciat, trebuie să înștiinteze imediat Stream Networks în scris. Stream Networks nu răspunde pentru nici o pierdere suferită de Utilizator ca urmare a acestui fapt. 


VI. Prin accesarea site-ului și în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare Utilizatorul este de acord în mod expres ca datele și/sau informațiile furnizate, datele sale cu caracter personal - inclusiv cele având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală - să fie incluse în baze de date și prelucrate, conform legislaţiei în vigoare, în scopul prestării/furnizării și /sau comercializării oricăror servicii și/sau produse și/sau în orice scopuri permise de reglementările legale în vigoare, incluzând fără limitare în scopul furnizării serviciilor sau produselor Stream Networks prezentate pe Site, incluzând: procesarea comenzilor sau cererilor utilizatorului, facturarea, recuperarea debitelor, soluționarea cererilor și a reclamațiilor, prevenirea/depistarea fraudelor și/sau stocarea și procesarea acelor informații care ajută Ral să îmbunătățească produsele și serviciile oferite precum și relația cu clienții săi și /sau prelucrarea acestor date și informații personale de către Stream Networks în vederea efectuării de studii de piață. Fără a prejudicia în vreun fel vreunul din drepturile Stream Networks, prin accesarea site-ului, Utilizatorul, în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, este de acord în mod expres cu:

i) prelucrarea de către Stream Networks, în condiţiile legii, a tuturor şi oricăror date care îl vizează, în vederea facturării Utilizatorilor, stabilirii obligaţiilor de plată, marketingului şi/sau comercializăriii propriilor servicii şi/sau produse, pe durata necesară obligării Utilizatorului la achitarea debitelor datorate, comercializării, respectiv furnizării serviciilor, pe perioada cât este Client Stream Networks, pe perioada cât figurează ca debitor al Stream Networks, precum şi după aceste perioade, în măsura maximă permisă de reglementările legale în vigoare, dacă este cazul;

ii) prelucrarea datelor și/sau informațiilor furnizate, datelor sale cu caracter personal, inclusiv codul numeric personal şi/sau alte date cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală, pe toată perioada cât este Client al Stream Networks, pe perioada cât figurează ca debitor al Stream Networks, precum şi după aceste perioade, în măsura maximă permisă de reglementările legale în vigoare;

iii) primirea de comunicări nesolicitate prin utilizarea unor sisteme automate de apelare care nu necesită intervenţia unui operator uman, prin fax ori prin poşta electronică sau prin orice altă metodă, inclusiv cele care folosesc serviciile de comunicaţii electronice destinate publicului;

 

Utilizatorul are următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal:

 i) dreptul de acces la date;

(ii) dreptul de intervenţie asupra datelor;

(iii) dreptul de opoziţie;

(iv) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;

(v) dreptul de a se adresa justiţiei.

 

Drepturile pot fi exercitate în conformitate cu reglementările legale în vigoare incluzând Legea 677/2001. Orice cereri trimise către Stream Networks pentru exercitarea acestor drepturi vor fi făcute în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, dacă nu este cerut altfel conform reglementărilor legale în vigoare.


VII. Orice eventual litigiu în legătură cu acest site și/sau cu termenii și condițiile generale de utilizare este de competența instanțelor de drept comun din România și va fi interpretat și soluționat în concordanță cu legile României.